Металообработка

Механична обработка на детайли

-Струговане

-Фрезоване

-Рязане

Пластична студена деформация на детайли

-Пресоване и огъване

-Дълбоко изтегляне

-Валоогъване на листови материали

MIG-MAG, TIG  и ММА ръчно електродъгово заваряванe.

 

                  Подготвен екип, прецизна изработка и качествени материали.

 

                              Влагаме душа в метала!